Click vào thêm tin mới để nhập tin mới      

01 Tháng Sáu 2019 Mẫu vòng hoa đeo cổ

- CHọn ảnh tiêu đề Nhập tiêu đề tin ở đây

Nhập nội dung

Cách đăng ảnh

Ảnh 1

Nội dung

Load ảnh vào thư mục rồi lấy ra

Ảnh 2

 

Nội dung

Ảnh 3

 Nhập nội dung xong nhấn cập nhật là đã tạo được tin mới